Banan

Tävlingsbanan

Tävlingsbanan är etablerad på Gulåviken is vid Molandabanan. Banan är byggd med hjälp av GPS-punkter [...]